Uniunea Europeana
Guvernul Romaniei
Regio
Instrumente Structurale

Anunt de presă

Data: Septembrie 2018

Anunt finalizare proiect: Achizitia de echipamente pentru diversificarea activitatii DASS CENTER GWA SRL

Numele beneficiarului: DASS CENTER GWA SRL
Titlul proiectului: Achizitia de echipamente pentru diversificarea activitatii DASS CENTER GWA SRL
Numele programului: Programul Operaţional Regional 2014–2020, Axa prioritară 2:”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1:“Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”
Numele Autoritati de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice
Numele Organismului Intermediar: Agenţia de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Valoarea totala a proiectului: 411.186,81 lei
Valoarea finantarii nerambursabile: 268.980,11 lei
Valoarea finantarii nerambursabile (FEDR): 228.633,09 lei
DASS CENTER GWA SRL anunta finalizarea activitatilor proiectului “Achizitia de echipamente pentru diversificarea activitatii DASS CENTER GWA SRL”, cod SMIS 104477, derulat incepand cu data de 01.08.2016 – 31.12.2018, in baza contractului de finantare nr. 196/02.08.2017.
Obiectivul principal al proiectului il constituie dezvoltarea microintreprinderii Dass Center GWA SRL prin diversificarea activitatii existente pentru finisare materiale textile.
Impactul proiectului la nivel local a constat in:
- cresterea numarului mediu de salariati ca urmare a realizarii proiectului cu 5 salariati;
- dotarea cu echipamente tehnologice si echipamente informatice, mai eficiente din punct de vedere energetic specifice activitatii de finisare a materialelor textile;
- angajarea din categoria defavorizata, respectiv o persoana care nu a avut un loc de munca stabil remunerat in ultimele 6 luni si o persoana cu varsta cuprinsa intre 15 si 24 de ani;
- includerea persoanelor de sex feminin atat in echipa de management si implementare a proiectului.
Rezultatele proiectului:
- angajarea a 5 persoane ca urmare a realizarii proiectului;
- achizitionarea de echipamente tehnologice si echipamente informatice, mai eficiente din punct de vedere energetic ca urmare a realizarii proiectului;
- angajarea unei persoane care nu a avut un loc de munca stabil remunerat in ultimele 6 luni si a unei persoane cu varsta cuprinsa intre 15 si 24 de ani;
- s-au inclus la nivel de echipa de management si implementare a proiectului persoane de sex feminin.
Date de contact:
Persoana de contact: Scornea Claudia, Administrator
Telefon/Fax/E-mail: 0745258662 / 0251413576 / folii@dasscenter.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

Contacteaza-ne!